BROWN BENGALS from Sumarum Cattery:

Sumarum ALADIN

Continental BREEZE of Sumarum (F1)

Sumarum GERDA

Sumarum BOBO

Sumarum VIKI (F4) - kitten and adult

Sumarum DEREK

Sumarum SHÉVA (small kittens and little bit bigger kitten)

Sumarum SHAKIRA (F3)

Sumarum AMANDA

Dazzledots ZORAN of Sumarum

Sumarum LOLA (F2)

Sumarum BEN

Sumarum CYLINDER

Sumarum DIANA (F2)

Sumarum GUSTAV